Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w dniach 15, 16 i 17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Przypominam następujące informacje.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w dniach 15, 16 i 17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z tym, podaję informacje niezbędne dla każdego przystępującego do egzaminu ucznia klasy VIII

  1. Bezwzględną koniecznością jest stawienie się wszystkich uczniów w szkole we wszystkich dniach egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie powinni przyjść do szkoły o godz. 8:00.
  2. Gotowość uczniów do przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie jest konieczną przesłanką do skorzystania z prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.
  3. Zgodnie z obowiązującym prawem, przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków niezbędnych do ukończenia szkoły i uczestnictwa w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  4. Uczniowie na egzamin powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia  (15.04.2019) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia (16.04.2019) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia (17.04.2019) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Można posiadać ze sobą butelkę wody (mniej niż 1 litr), która może być ustawiona pod stolikiem.

 

Informuję ponadto, że pozostali uczniowie nie przychodzą do szkoły - dni te są dniami wolnymi od zajęć.