Jesteś tutaj: Start / O placówce

O placówce

Nasza szkoła otoczona jest historycznymi wydarzeniami, ważnymi dla naszej Małej Ojczyzny. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego to szkoła z tradycją, kultywowaną starannie z właściwą oprawą i kunsztem. Jak samo imię szkoły wskazuje, opiera się na wartościach, które propagował Estkowski. Wielkopolski pedagog patronuje szkole przeprowadzającej wiele inicjatyw, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości i tożsamości regionalnej uczniów. Placówka krzewi pamięć słynnego pedagoga. Tradycją stał się Dzień Patrona, który utrwala wiedzę na temat jego działalności i czasów, w których żył. Tej inicjatywie towarzyszy uroczysta akademia z udziałem sztandaru, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Z tym też łączy się kolejna tradycja – przedstawienia teatralne. Wielokrotnie uczniowie „przenosili” nas w czasy Ewarysta Estkowskiego, przedstawiali bajecznie kolorowe bajki, zdobywają społeczność szkolną jasełkami.

W inicjatywy szkolne zaangażowane są inne środowiska. Na szczególną uwagę zasługują rodzice, pracując w ramach Rady Rodziców. To oni angażują się w niesienie pomocy dzieciom chętnie poświęcając swój wolny czas. W tworzeniu tradycji szkolnej uczestniczą też mieszkańcy okolicznych wiosek, dzieląc się m.in. swoimi przeżyciami.