ZNP potwierdza, że od 8 kwietnia rozpoczyna się strajk

Szanowni Rodzice!

W związku z podanymi informacjami (7.04.2019 ok. 22:00) od jutra tj. 8.04.2019 r. rozpoczyna się strajk szkolny.

Podaję w związku z tym następujące informacje:

 

  1. Od poniedziałku (08.04.2019 r.) zajęcia planowe, nie będą się odbywały,
  2. Proszę o informację do sekretariatu – tel. 62 740 88 36 dotyczącą potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem przez szkołę. Jednak proszę również o zrozumienie, że w przypadku udziału w strajku wszystkich nauczycieli, zapenienie opieki będzie utrudnione.

  Informacje dotyczące działania szkoły będą wydawane na bieżąco i wywieszane w szkole, w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły.