Informacja dla rodziców o strajku

 Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym protestem pracowników oświaty oraz pismem ZNP z dn. 27.03.2019 r. informuję, że w Szkole Podstawowej w Wojciechowie od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. W czasie strajku nie będzie możliwości prowadzenia w szkole zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Proszę zatem Państwa o zapewnienie opieki dla dzieci w domu. Jednocześnie proszę o zgłoszenie w sekretariacie szkoły do dn. 05.04.2019 r. ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem przez szkołę z podaniem dokładnych godzin pobytu. Jednak taką informację należy przekazać tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdyż przebywanie dziecka w szkole w czasie trwania strajku może być trudne do zrealizowania.

Informacja dla rodziców o strajku

 Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym protestem pracowników oświaty oraz pismem ZNP z dn. 27.03.2019 r. informuję, że w Szkole Podstawowej w Wojciechowie od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. W czasie strajku nie będzie możliwości prowadzenia w szkole zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Proszę zatem Państwa o zapewnienie opieki dla dzieci w domu. Jednocześnie proszę o zgłoszenie w sekretariacie szkoły do dn. 05.04.2019 r. ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem przez szkołę z podaniem dokładnych godzin pobytu. Jednak taką informację należy przekazać tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdyż przebywanie dziecka w szkole w czasie trwania strajku może być trudne do zrealizowania.

Sytuacja jest, niestety, kryzysowa, ale jednocześnie bardzo dynamiczna. Strajk może być w każdej chwili zawieszony lub odwołany. Proszę Państwa o śledzenie strony internetowej szkoły, na której będę informował na bieżąco o sytuacji związanej z funkcjonowaniem szkoły. Umieszczę tam również informacje, które mogą Państwu ułatwić skorzystanie z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

 

www.wojciechowo.net.pl

 

Informuję również, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole zgodnie z planem, tj. w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 9:00. Dla pozostałych uczniów te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

 

                                                                                                    Dyrektor Szkoły - Zbigniew Jarus

 

 

 

Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

 Linki do czystych druków poniżej:

 Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

 

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15