Nauka zdalna do 29 listopada

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

W związju z nauczaniem zdalnym, które przedłużono do 29 listopada, zajęcia będą odbywały się zgodnie z ustalonymi zasadami, a więc na platformie Office 365. Lekcje odbywają się poprzez aplikację Teams. Na każdy tydzień zajęć na stronie internetowej szkoły publikowany jest plan lekcji. Uwaga: plan może ulegać zmianie. Proszę śledzić zmiany.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, znajdą informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-29-listopada.