Praca szkoły w okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych. W przypadku naszej szkoły dotyczy to klas IV do VIII, które w tym okresie przechodzą na nauczanie zdalne. Oddział przedszkolny i klasy I-III funkcjonują dalej w systemie stacjonarnym, a więc zajęcia odbywają się w szkole.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych. W przypadku naszej szkoły dotyczy to klas IV do VIII, które w tym okresie przechodzą na nauczanie zdalne. Oddział przedszkolny i klasy I-III funkcjonują dalej w systemie stacjonarnym, a więc zajęcia odbywają się w szkole.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Godziny zajęć oddziału przedszkolnego nie zmieniają się, natomiast dla klas I-III obowiązuje zmieniony plan lekcji.

UWAGA. Autobus przed zajęciami i po zajęciach jedzie bez zmian. Odjazd 13:15

Zdalna nauka klas IV-VIII odbywa się według ustalonego planu. Zasady pracy zdalnej umieszczone są w zakładce RODZICE.

Plan lekcji na poszczególne dni zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Rodzice powinni sprawdzać codziennie plan lekcji, gdyż może nastąpić jego zmiana.