Regulamin dowozów

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE JARACZEWO - Rok szkolny 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który można pobrać z tej strony.

W regulaminie zapisane są m.in. następujące informacje:

Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:
a) nosić kamizelkę odblaskową od momentu wyjścia z domu do czasu przybycia na teren szkoły (przedszkola) oraz po skończonych zajęciach od momentu wyjścia ze szkoły (przedszkola) aż do chwili przybycia do domu,
b) bezwzględnie używać w autobusie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos lub przyłbic.

Pliki do pobrania