Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

1) o godzinie 8:00 - 9:00 zapraszamy uczniów klas V, VI, VII i VIII - spotkania w z wychowawcami

2) o godzinie 9:30 - 10:30 zapraszamyuczniów klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego - spotkanie w sali gimnastycznej a następnie z wychowawcami.

Uwaga: 1 września nie ma dowozu autobusem szkolnym

Uwaga:

Uczniowie klas I - IV oraz dzieci z oddziału przedszkolnego mogą przyjść z jednym rodzicem/opiekunem (rodzice/opiekunowie obowiązkowo w maseczce).

Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu podczas wchodzenia do szkoły, obowiązkowa dezynfekcja po wejściu i maseczki (uczniowie i rodzice).

Szkoła udostępnia dwa wejścia do budynku oraz wejście do oddziału przedszkolnego.

Wychowawcy na spotkaniu z uczniami przekażą plan lekcji oraz uczniom klas 6 i 8 rozdadzą podręczniki - należy zabrać plecak. Podręczniki dla uczniów pozostałych klas oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich klas będą rozdane po 1 września.

Od 1 września w szkole będą funkcjonowały szafki w szatni. Każdy uczeń otrzyma kluczyk do swojej szafki.

Szatnia zostanie podzielona na 2 pomieszczenia - osobno dla klas I - V oraz VI - VIII.