Gmina Jaraczewo ogłasza konkurs z cennymi nagrodami pn.: „EKO skok w stronę PSZOK”

W związku z realizacją projektu pn. "Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie ekologicznym.

Uczniowie zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe – uczniowie klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Na laureatów czeka tablet, aparat cyfrowy, smartwatch, smartfon, encyklopedie ilustrowane, literatura młodzieżowa oraz gry edukacyjne.

Celem konkursu jest m.in. promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, a także zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.

W ramach konkursu uczniowie klas I-III oraz IV-VI udzielają odpowiedzi na pytania w tematyce ekologicznej, oraz wymyślają unikatową nazwę dla PSZOK.

Uczniowie klas VII-VIII udzielają odpowiedzi na pytania w tematyce ekologicznej, oraz zaprojektują rodzinną grę planszową o tematyce recyklingowej.

Aby wziąć udział w konkursie, wraz z pracami należy przesłać kartę zgłoszeniową z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Brak załączonej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia powoduje wykluczenie z konkursu.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz nagród znajdują się Regulaminie. Całość informacji TUTAJ

 

Zakończenie konkursu 25 czerwca 2020 roku o godz. 10:00.