Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie

Wojciechowo 1

63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 88 36

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1164965
  • Do końca roku: 135 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Logowanie

  Zaloguj się

 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie

  sekretariat@wojciechowo.net.pl

  EPUAP

Jesteś tutaj: Start / DOKUMENTY / Procedury

Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

Lista procedur i plik pdf do pobrania

Procedury

 

1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) podejrzewa,    że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych podczas wycieczki. 

4. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub papierosów elektrycznych przez ucznia na terenie szkoły. 

5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty lub substancję przypominającą narkotyk. 

7. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

8. Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych). 

9. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia.

10. Procedura postępowania nauczyciela, w przypadku wystąpienia sytuacji przemocy między uczniami. 

11. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej pracownika szkoły.

12. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych. 

13. Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy. 

14. Procedura postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie. 

15. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie szkoły.

16. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia niszczenia mienia szkolnego przez ucznia. 

17. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienie, stłuczenie, itp.) 

18. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

19. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

20. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego. 

21. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły. 

22. Procedura zwalniania ucznia oraz usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień. 

23. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia zajęć lub szkoły przez ucznia. 

Pliki do pobrania